Browsing loại

Hiểu đúng về tiểu đêm

Làm sao để thoát khỏi chứng Tiểu Đêm dễ dàng?

Muốn thoát khỏi TIỂU ĐÊM dễ dàng, phải tìm "cội nguồn" của nguyên nhân gây ra Theo thần y Hải Thượng Lãn Ông :“Thận là cội nguồn của tạng phủ, là gốc rễ của 12 kinh mạch, là cơ sở của sinh mệnh, là bể chứa tinh huyết”. Thận theo Đông y…