ĐẶT HÀNG THẬN KHÍ KHANG GOLD

Giao hàng miễn phí – Thu tiền tại nhà

Giá bán: 170,000 VNĐ/hộp 20 viên (dùng 5 ngày), 460,000 VNĐ/lọ 60 viên (dùng 15 ngày).

*Lưu ý: Thận Khí Khang GOLD khuyến nghị liều dùng 1-3 tháng (6-18 hộp/2-6 lọ); hoặc đặt liều dùng tối thiểu 3 hộp/1 lọ để đạt hiệu quả tốt nhất.