Người thận yếu “lùng sục” thông tin này. Cần lưu ý tuyệt đối với người tiểu từ 2 lần/đêm và đau lưng…

Thận có kích cỡ nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng, làm việc như một máy lọc, sàng lọc tất cả các chất độc hại và tạp chất trong máu. Khi chức năng thận suy giảm sẽ làm mất cân bằng muối nước, điện giải trong cơ thể, dẫn đến tình trạng…